Årsmøte med behandling av valgprogram

Velkommen til årsmøte på Waldemarhøy i Ski. Vi får besøk av partiets nestleder Ingrid Liland og vi skal vedta årets valgprogram. Mer informasjon er sendt medlemmer på e-post.