Hans Martin Enger

Ordførerkandidat, forhåndskumulert, Bibliotekar på Oppegård bibliotek. Sitter i kommunestyret og Utvalg for miljø og plan i Oppegård.

Grønne Enger!

Hans Martin (f. 1981) er firebarnsfar, pedagog og bibliotekar. Hans Martin brenner for å gjøre hverdagen i Nordre Follo så god som mulig for alle. Han er lyttende og har gode samarbeidsegenskaper, kløkt og kreativitet. Foruten miljø er Hans Martin lidenskapelig opptatt av skole, kultur, folkehelse, næringsliv og sosial rettferdighet, både lokalt og globalt.

«Gode ideer er til for å bli realisert,» ser ut til å være Hans Martins livsmotto, i politikken, på jobb og hjemme. Skjær i sjøen kan man utmanøvrere med kreativitet og godt samarbeid.

BUA Oppegård er et eksempel: Hans Martin foreslo i kommunestyret høsten 2015 å søke midler til å starte utlånsordning for fritidsutstyr, etter å ha vendt begeistret hjem fra foredrag om pilotprosjektet BUA Levanger. Forslaget hans ble nedstemt.

Men Hans Martin ga ikke opp. Frivillige organisasjoner kan også søke midler til slikt, og han tok derfor kontakt med lokallaget i Framtiden i våre hender, og her fikk han gehør og søknad ble innsendt. Et halvt år senere drysset midler inn til innkjøp av utstyr – men ingen til drift eller lokaler. Etter litt fram og tilbake ble det en avtale mellom lokallaget og Oppegård bibliotek. Foreløpig utlånsrekord for en måned er fra februar 2019 med 1336 ting utlånt.

På lignende vis har Hans Martin spilt en viktig rolle i flere prosjekt som bibliotekets og frivillighetens «Deltasøndag – flerkulturell møteplass«, ungdommens kortfilmpris i Follo «Gullkolben» (se videoreportasje her) og den årlige sommerleskampanjen, hvor over halvparten av kommunens barneskolebarn deltar gjennom sommeren.

I hagen hjemme har han vakt oppsikt utenfor tujaen med både hoppbakke og fotballpub. Siste nytt i den samme hagen er Hellerasten Hagefestival. Hans Martin er også glad i å skrive og er spaltist i Oppegård avis. Sjekk gjerne ut bloggen hans Grønne Enger.

I Oppegård-politikken har det vært tøft å være i opposisjon, og ofte på kollisjonskurs med posisjonens vedtak. Hans Martin ser at mye kunne vært annerledes om De Grønne hadde fått større innflytelse. Mennesker og miljø lider stadige nederlag på grunn av dispensasjoner fra reguleringsbestemmelser både på Svartskog og i Kolbotn sentrum.

Likevel har det vært en positiv utvikling og mer gjennomslag mot slutten av perioden enn i starten. Hans Martin er for eksempel fornøyd med vedtak om bilfrie hjertesoner rundt skolene, plastfrie lekeplasser, stans i salg og nedbygging av hundremeterskoger, klimabudsjett og klimaregnskap for Nordre Follo, Frisbeegolf-bane på Grønliåsen og å ha fått flere skogsområder ut av kommuneplanen.

Både de tapte slagene og de små seirene gir motivasjon til å stå på videre i politikken. Hans Martin har blitt mer og mer overbevist om at den politikken som er best for naturen, klimaet og framtidens generasjoner samtidig er den beste for oss som lever her i dag. I tillegg til klima og naturvern, brenner han også for skole, kultur, helse, folkehelse, psykisk helse, integrering og næringsliv.

Med et sterkt De Grønne etter valget er vi trygge på at partiet, med Hans Martin i spissen, vil bringe Nordre Follo lange skritt i riktig retning, til beste for mennesker og miljø.

Bilder til fri bruk (Oppgi fotograf: Ole Christian Klamas):

Foto: Ole Christian Klamas
Hans Martin Enger og Marthe Arnesen. Foto: Ole Christian Klamas.
Hans Martin Enger, ordførerkandidat i Nordre Follo og Kristoffer Robin Haug, førstekandidat for Viken MDG. Foto: Ole Christian Klamas.
Hans Martin Enger, Kristoffer Robin Haug og Marthe Arnesen. Foto: Ole Christian Klamas.