Fotocredit:

Debatt: Fra bit-for-bit-utbygging til nok-er-nok-utbygging

Tiden er inne for å sette strek for nedbygging av natur og konsentrere utbygging utelukkende om områder som allerede er bygget ned, sa Hans Martin Enger som stilte i debatten som Naturvernforbundet i Ski og Oppegård inviterte til. De Grønne retter en stor takk til Naturvernforbundet som inviterte – slike arrangement styrker lokaldemokratiet.

15. november 2018

Engers visjon er at vi skal gå fra bit-for-bit-utbygging til det jeg vil kalle for nok-er-nok-utbygging.

Vi behandler naturen i Nordre Follo, særlig i Oppegård, på samme måte som vi behandler kloden. Vi driver rovdrift på den. I takt med befolkningsveksten legger vi stadig nye naturområder under asfalt og parkett. Tap av naturmangfold er en like stor trussel mot livsgrunnlaget vårt som klimaendringer. Fortsetter bit-for-bit-utbygging lenge nok er katastrofen til slutt uunngåelig.

I partiprogrammet for 2019-2023 som vi i disse dager lager, vil vi blant annet:
1. ha en nullvisjon for nedbygging av natur- og skogsområder, fordi arealendringer er den største trusselen. All utbygging må skje ved fortetting der det allerede er bebyggelse.
2. ha en forpliktende plan for naturmangfold og ansette kommunebiolog.
3. ha vern – av både skog og matjord – foran vekst, også i områder nært kollektivknutepunkt.
4. verne kommunens skoger fra salg til utbyggere.
5. gå inn for frivillig vern av kommuneskog.
6. gjøre forsøk med restaurering av natur – det som på godt norsk kalles “rewilding”
7. arbeide for nasjonalpark i Østmarka.
8. arbeide for større respekt for ville dyrs leveområder.
9. fremme insektvennlige planter og plantehold.
10. at skogsdrift i de kommunale skogene skal føres først og fremst med hensyn til vern og friluftsliv – slik det er i Ski i dag, men ikke i Oppegård.