Fotocredit:

La generasjonsparken leve!

Inntil spaden er stukket i pump-tracken vil vi fortsette å kjempe for petanqe i generasjonsparken, skriver Jens Nordahl og Hans Martin Enger i dette leserinnlegget som stod i Østlandets blad 26. oktober. De vil heller ha svømmehallen et annet sted i sentrum.

26. oktober 2018

Generasjonsparken i Kolbotn er en grønn, lys og levende flekk i et ellers tett bebygd sentrum. Forrige uke vedtok kommunestyret mot våre stemmer å gå videre med forprosjekt for svømmehall på området der generasjonsparken ligger i dag. Det er trist og unødvendig, fordi det er fullt mulig å få svømmehall i sentrum uten å ofre parken.

Parken er populær, skaper aktivitet og liv og gir lys og utsikt til områdene rundt. Med svømmehall og fem etasjes boligblokk på toppen vil det derimot knapt finnes sentrumsområder med utsikt til Kolbotnvannet igjen, slik vi har dokumentert med illustrasjoner i et tidligere innlegg i Oppegård avis (http://www.oavis.no/artikler/debatt-et-gronnere-kolbotn/378617). Beholder vi parken vil ikke minst det nye stasjonsområdet få lys, luft og utsikt.

De Grønne er enige i at svømmehall i Kolbotn sentrum er positivt (http://www.oavis.no/artikler/debatt-svomming-i-sentrum/378726). Om det var slik at eneste mulighet for å få en svømmehall i sentrum var å ofre parken kunne vi forstått våre politikerkolleger fra Høyre, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og de uavhengige.

To goder er bedre enn ett

Men denne plasseringen er ikke det eneste alternativet. Andre kommunale tomter i sentrum er også planlagt solgt og regulert for leiligheter: De kan like gjerne ha svømmehall i første etasje som et bygg i parken. Vårt mest nærliggende forslag er tomta mellom rådhuset og Pyramiden, to-tre minutters gange fra tog og buss. Legger vi svømmehallen her vil vi samtidig unngå betydelige kostnader og risikofaktorer knyttet til grunnforholdene ved Kolbotnvannet.

Om ikke argumentene om aktivitet, utsikt og fuglekvitter i sentrum når fram, håper vi til det siste at lavere økonomisk risiko og stabile grunnforhold kan bety noe. I dag er det bare SV og Venstre som står sammen med oss i ønsket om å bevare parken.

De andre partiene ønsker å bygge opp igjen elementer fra generasjonsparken på forskjellige, mer perifere steder i nærheten av sentrum. Det vil imidlertid ikke erstatte lyset, åpenheten og beliggenheten fra parken vi har i dag.Med mandagens vedtak ligger det an til et gråere, mer skyggefullt, mindre tilgjengelig og mindre barnevennlig sentrum enn nødvendig. Inntil spaden er stukket i pump-tracken vil vi fortsette å kjempe for petanqe i generasjonsparken.