Om motocrossbanen i Assurdalen

Det er akselererende uenighet og høyt turtall i diskusjonen om den planlagte Motocrossbanen i Assurdalen, med sterke innsigelser fra både naboer og fagfolk.

30. august 2019

Miljøpartiet De Grønne Nordre Follo var ikke med på de opprinnelige vedtakene fra 2011 og 2013 og i etterpåklokskapens lys er det lett å peke på ting som kunne vært gjort annerledes. Når prosjektet har kommet så langt som det har idag, mener vi imidlertid det er konstruktivt å ikke stoppe prosjektet, men se fremover.

Naboer, fagfolk, NMK Follo og kommunen må jobbe sammen for sikre sporten, samtidig som man minimerer belastningen på naboer og natur.

Vi vil jobbe for følgende tiltak:

  • Elektrifisering fra starten: Støy er hovedinnvendingen fra naboer og fagfolk, som i likhet med WHO er opptatt av støyens innvirkning på folkehelsa. Elektrifisering av motorsporten løser dette. Dette er ikke noe vi kan vente på at teknologien skal løse for oss i fremtiden. Vi vil arbeide for at aktiviteten på motocrossbanen fra åpningen av er elektrisk, og dermed både fossilfri og støyfri.
  • Helhetlig støyvurdering: Vi vil be kommunen hyre fagfolk til å ta en helhetlig vurdering av støybelastningen fra motocrossbanen sett i forhold til cocktailen av støykilder som mennesker og dyr i området blir utsatt for: Trafikk fra E6, skyting og helikopter fra Beredskapssenteret og tungtrafikk fra Regnbuen og Fugleåsen.
  • Bedre sosial profil: Vi vil be Nordre Follo og Viken om å jobbe sammen med NMK Nordre Follo for å gjøre motocross til en inkluderende sport. Lånesykler og -utstyr, samt et godt kollektivtilbud er et minimum.

Kristian Kallevik
4. kandidat MDG Norde Follo
Nestleder i Utvalg for Oppvekst og Kultur, Ski Kommune

Les også vårt leserinnlegg om dette i Østlandets blad.