Våre politikere

Dette er Nordre Follo MDGs politikere i kommunestyre, råd og utvalg i perioden 2019-2023. Vi har fem medlemmer i kommunestyret, og er representert i formannskap og alle politiske utvalg.

 

.

Kommunestyremedlemmer

Hans Martin Enger

Varaordfører, leder partssammensatt utvalg, gruppeleder MDG

Telefon: 91 68 58 84

E-post: Hans Martin Enger

Marthe Arnesen

Nestleder i Utvalg for Areal, klima og byggesak

medlem av Utvalg for Klima, teknikk og utvalg

Telefon: 48 07 96 95

E-post: Marthe Arnesen

Jens Nordahl

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje

Jon-Finngard Moe

 

Varamedlemmer til kommunestyret:

1. vara: Solveig Eriksen Medlem utvalg for Omsorg, Helse og Seniorpolitikk

2. vara: Kristian Kallevik

3. vara: Ingrid Marie Nissen Medlem av Utvalg for Klima, Teknikk og miljø

4. vara: Ingrid Kalstad-Sjødalstrand Medlem av kontrollutvalget

5. vara: Rebekka Alette Skaar

6. vara: Svein Reid

7. vara: Tale Kristine Skeidvoll

8. vara: Torill Arna Magnerud

 

Øvrige utvalgsmedlemmer

(som ikke er medlemmer eller varamedlemmer til kommunestyret)

John Todd-Kvam medlem av utvalg for Oppvekst, Idrett og Kultur

Mari Kvam medlem av utvalg for Omsorg, Helse og Seniorpolitikk

 

Styreleder

Marthe Arnesen er styreleder. Lokallaget kan kontaktes på nordrefollo@mdg.no.