Er Høyre i ferd med å snu?

MDG har ved gjentatte anledninger fremmet forslag om at utgiftene for vann- og avløpsanlegg på Svartskog skal deles likt på kommunens innbyggere, som alle andre VA-kostnader i kommunen. Høyre, Krf og Uavhengige har imidlertid vedtatt at det skal opprettes et særområde hvor Svartskoginnbyggerne må betale 40.000-60.000 årlig, mot ca. 10.000 i resten av Oppegård.

20. september 2018

Skrevet av Hans Martin Enger og Maja S. K. Ratkje.

Men nå er Høyre, Krf og Uavhengige kanskje i ferd med å snu? I Oppegård avis 13. september antyder plutselig varaordfører Kjell Pettersen at Høyre vil se på saken på nytt og vurdere felles avgiftsområde for hele kommunen.

De Grønne er grunnleggende uenig i Høyre, Krf og Uavhengiges forvaltning av Svartskog. Vi mener fortsatt at det beste vil være at hele den vedtatte, omstendelige VA-utbyggingen med sjøkabler og vanntårn skrinlegges og erstattes av framtidsrettede VA-løsninger. Får vi ett kommunalt avgiftsområde må også den nylig vedtatte reguleringen for ytterligere boligutbygging på Svartskog omgjøres, da det eneste argumentet her har vært at det blir noen flere å dele utgiftene på. Disse miljøfiendtlige utbyggingsplanene som forringer Svartskogs kvaliteter er vedtatt stikk i strid med anbefalingene blant annet fra Fylkesmannen, faginstanser og nasjonale føringer for transport.

De Grønne er uansett glade for at saken om avgiftsområdet kommer opp på nytt i høst og har nå fornyet håp om både en rettferdig fordeling av kostnadene og mulig bærekraftig utbygging.