Hva skal vi gå til valg på? Førsteutkast på høring nå

Les programkomiteens førsteutkast, og kom med dine forslag til endringer, strykninger eller tillegg. Fristen er 30. november.

10. november 2022

Programkomiteen skriver:

Først og fremst vil vi takke for alle gode og konstruktive innspill som programkomiteen har fått gjennom høsten til lokalprogrammet for 2023-2027. Nå foreligger førsteutkastet, og frem til 30. november pågår høringsperioden. Da vil vi gjerne at du spiller inn kommentarer, rettelser, eller større og mindre endringer, slik at det endelige programmet blir et godt, sterkt og grønt program for oss og generasjonene som kommer etter oss og når vi går til valg i 2023.Vi gjør oppmerksom på at vi ettersender mer under kapittelet om Oppvekst og læring om noen dager (se merknader i teksten). Programkomiteen jobber også med tekst om beredskap, og mer om helse og psykiatri. Alle innspill er vurdert, men dersom du har spilt inn punkter du likevel ikke finner igjen, ber vi deg sende inn til oss igjen.

I høringsperioden inviterer vi til to høringsmøter hvor vi drøfter teksten og temaene nærmere. Vi legger opp til at møtene finner sted på Kolbotn og i Ski:

  • Torsdag 24. november kl. 17.30 på Kolbotn.
  • Mandag 28. november kl. 18.00 i Ski. Det vil for dette møtet bli anledning til digital deltakelse

Vi og kommer nærmere tilbake til møtested. Håper å se deg en av dagene.Medlemmer har fått tilsendt førsteutkastet på e-post. 

Frist for innspill er onsdag 30. november kl. 23:59.Med vennlig hilsenpå vegne av programkomiteenMarina Heyerdahl