Fotocredit:

Nytt program og nye kandidater

Høsten 2022 pågår det mye spennende arbeid.

18. oktober 2022

Programkomiteen arbeider med førsteutkast til partiprogram. Du har muligheten til å bidra ved å sende innspill til lokallaget, og til å respondere på 1. utkastet når det sendes ut.

Nominasjonskomiteen arbeider med å sette sammen listen av kandidater som skal stille til valg for MDG i kommunestyrevalget 2023. Nominasjonsmøtet hvor lista blir valgt er 26. november. Alle medlemmer kan delta på nominasjonsmøtet.