Fotocredit:

Miljøpartiet De Grønne Nordre Follo stiftet

19. januar ble Nordre Follos lokallag av Miljøpartiet De Grønne stiftet.

19. januar 2018

18. januar ble Nordre Follo MDG stiftet på Waldemarhaug på Ski. Lokallagene i Oppegård og Ski samler kreftene og gleder seg til å bygge et nytt og sterkt lokallag for et miljø- og klimavennlig Nordre Follo.

Det nye lokallaget ledes i grønn tradisjon av to likeverdige ledere, Maja S. K. Ratkje fra Oppegård og Kristian Kallevik fra Ski. De to leder et solid styre satt sammen av sentrale personer fra begge kommuner, blant annet gruppeledere og representanter fra formannskap og utvalg begge steder.

På stiftelsesmøte ble følgende styre valgt:  Lokallagsledere: Maja Ratkje (Oppegård) og Kristian Kallevik (Ski), kasserer: Jon-Finngard Moe (Ski) og styremedlemmer ble Hans Martin Enger (Oppegård), Marthe Arnesen Ivarsdatter (Ski), Jens Nordahl (Oppegård), Wiggo Knudsen (Ski) og  Ingrid Kalstad-Sjødalstrand (Oppegård).

Varamedlemmer: Aksel Roksti (Ski), Maria Alnæs (Oppegård), Solveig Eriksen, Torill, Magnerud og Charlotte Hol.

Sammenslåingen ble omtalt i Oppegård avis og Østlandets blad.